Odluka o usklađivanju Odluke oosnivanju preduzeća ODP “Komus” sa p.o. Gacko