Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju ODJP “Vodovod i kanalizacija” sa p.o. Gacko