Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Gacko