Odluka o poništenju: Izradnja potpornih zidova u M20