Odluka o pokretanju postupka – Sanacija sportskih terena