Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga Kreditno zaduženje opštine Gacko