Odluka o pokretanju postupka – Nabavka auto dijelova