Odluka o pokretanju postupka – Kupovina i ugradnja tri klima uređaja