Odluka o pokretanju postupka – Kancelarijski materijal