Odluka o pokretanju postupka – Izgradnja trotoara uz magistralni put M – 20