Odluka o odoravanju sredstava za rekonstrukciju sistema grijanja u JZU Dom zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko