Odluka o izmjenama odluke o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja opštine Gacko za 2022. godinu