Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka espreso kafe za potrebe OU Gacko u 2016. god.