Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kupovina i ugradnja tri nove klime