Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Komus) – Nabavka guma za potrebe društva za 2018. godinu