Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Komus) – Nabavka građevinskog materijala za potrebe društva za 2018. god.