Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Komus) – Nabavka ulja i maziva za potrebe društva za 2018. godinu