Odluka o formiranju radnog tima za otvaranje Dnevnog centra za stara lica