Odluka o davanju saglasnosti na cijenu rada mašine, JP „Vodovod“ Gacko