Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu