Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2019. godinu