Nabavka revizorskih usluga za potrebe društva u 2020. godinu