Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Komus) – Nabavka potrepština za kuhinju i sredstava za higijenu za 2018. godinu