Nabavka materijala i izgradnja postolja za spomenik na Gatu sa montažom krsta