Nabavka i montaža materijala za rekonstrukciju centralnog grijanja u Parohijskom domu u Avtovcu