Nabavka i isporuka materijala za rekons. i sanac. požarom oštećene kuće u Avtovcu