Nabavka građevinskog materijala za potrebe društva za 2020. godinu