Mjestimična sanacija lokalnog puta na dionici: Stara Fojnica – Kokorina