Mišljenje – postavljanje srednjenaponskog kabla na relaciji TS “Pazarište” – TS “Lisičina”