Kolektivno osiguranje radnika Opštinske uprave od 01.01. – 31.12.2018. godine