Kancelarijski materijal za potrebe opštinske uprave opštine Gacko u 2019. godini