Kancelarijski materijal za potrebe Opštinske uprave opštine Gacko u 2017. godini