JP Komus – Nabavka ulja i maziva za 2017. (direktni sporazum)