JP “Komus”: Nabavka potrepština za kuhinju i sredstava za higijenu