JP Komus – Nabavka građevinskog materijala 2017. (direktni sporazum)