JP “Komus”: Dodjela ugovora – Usluga angažovanja mehanizacije za čišćenje snijega na javnim putevima u opštini Gacko za 2023. godinu