JP “Komus”: Dodjela ugovora – Nabavka goriva, ulja i maziva za 2023. godinu