Izrada projekta za izvođenje, uređenje glavnog gradskog trga oko Hrama Svete Trijice u Gacku