Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji (asf.) lok. puta sa priklj. za sela Pusto P. i Danići (pregovarački postupak bez objave Obavještenja)