Izrada stručnog mišljenja i urbanističko – tehničkih uslova