Izrada stručnog mišljenja i urbanističko-tehn. uslova za izgradnju pijace i okolnog uređenja u Gacku