Izrada glavnog projekta za pretvaranje dva poslovna prostora u dvije st. jedinice