Izrada glavnog projekta – sanacije i adaptacije sistema grijanja objekta OŠ “Sveti Sava” Gacko sa sportskom dvoranom u Gacku