Izrada elaborata prenošenja na teren granične linije ekspr. (vodovod Pridvorica-Vratlo i izg. priklj. kabl voda)