Izrada elaborata eksproprijacije za utvrđivanje opšteg i nteresa (vod. sistem Pridvorica – Vratlo i priključni kabl.vod. i trasnsf st.