Izgradnja priključaka na gradskim ulicama u MZ Gacko LOT 2 – RP “Rivina”