Izgradnja parkinga i pješačke staze kod gradske kapele, izrada ograde i uređenje porte kod stare crkve „Sv. Trojice“ u Gacku