Informacija o usvajanju izvještaja o radu Javnog preduzeća „Vodovod“ A.D. Gacko za 2018. godinu sa Prijedlogom mjera