Deviperizacija (eradikacija) na području opštine Gacko u 2019. godini na površini od 14.000, 00 ʍ²