Deviperizacija (eradikacija) na području opštine Gacko u 2018. godini